- សង្គម

អស់អារម្មណ៍នឹង ប្រពន្ធឆ្ងាញ់ស្រីក្រៅ ផ្ទះ អោយប្រពន្ធយកកូនចេញ មិនទទួលខុស ត្រូវ ប្រុសស្អីវិញចេះ ??

នារីម្នាក់បានបង្ហោះពាក្យសោកកានៅក្នុងបណ្តាញសង្គមថា:តើមានមនុស្សស្រីប៉ុន្មាននាក់ដែលជួយរឿងដូចជាខ្ញុំ មានប្ដីជាមនុស្សមិនចេះទទួលខុសត្រូវ មានកូនតែអោយយកកូនចេញ😞ទុកប្រពន្ធទុកកូនចោលរាល់យប់ព្រោតែជារវល់ជាមួយស្រីខាងក្រៅ😒យាយទៅមានតែរឿងដែលគួរអោយខ្មាស់😞ខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំសុខចិត្តមុខក្រាស់សុខចិត្តថោកព្រោះតែមិនចង់បាត់បង់ប្ដីមិនចង់បាត់បង់កូន😞តែពេលនេះញុមចង់ប្រាប់ថាញុមទ្រាំនឹងទង្វើនាក់លែងបានហើយ🙂សុំទោសផងញុមលាក់បាំងលែងបានទៀតហើយ។សណ្តានមនុស្សប្រុសបែបនេះវាធ្វេីអោយថោកដល់បុរសដែរគេល្អជាច្រេីនទៀតមិនដឹងប្រុសមាក់ស្អីទេលោក????