- បច្ចេកវិទ្យា

ក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកហាងលក់អណ្តែតទឹកដំបូងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសថាខ្លួនគ្រោងនឹងបើកហាង Apple Store ថ្មីមួយនៅប្រទេសសឹង្ហបូរីដែលហាក់ដូចជាអណ្តែតលើទឹក។

ហាងថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងគន្លងអគារយក្សដែលមានពន្លឺនៅពេលយប់នឹងត្រូវដាក់នៅតាមមាត់ទឹករបស់រដ្ឋ។ វានឹងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា Apple Marina Bay Sands ។ហាង Apple Marina Bay Sands នឹងក្លាយជាហាងទី ៣ របស់ Apple នៅប្រទេសសឹង្ហបូរី ២ កន្លែងទៀតមានទីតាំងនៅ Orchard ផ្លូវនិងអាកាសយានដ្ឋាន Jewel Changi ។

 

 

ប្រភព ៖ 9GAG