- កីឡាអន្តរជាតិ

តោះចង់ដឹងថានៅ Real Madrid កីឡាករណាបានប្រាក់ពលកម្មថ្លៃជាង គេទេ​

Real Madrid ជា​ក្លឹប​អ្នក​មាន​និង​ធំ​ជាង​គេ​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក ហើយ​តែងតែ​ចំណាយ​លុយ​ទិញ​យក​កីឡាករ​លំដាប់​ៗ​កំពូល​មក​រួម​ក្រុម។

- កីឡា

FA បានបញ្ចេញ បេក្ខជន​៨រូប ដែរអាចឈ្នះ ពានល្អបំផុតប្រចាំខែ កុម្ភះ នេះហើយ

Premier League បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​បេក្ខជន​៨រូប ដែល​អាច​ឈ្នះ​ពាន​កីឡាករ​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ខែ​កុម្ភៈ​ កន្លង​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​។

- កីឡាជាតិ

ត្រឹមតែមួយខែ Tuhcel បង្ហាញភាពខ្លាំង អាចមានឈ្មោះឈ្នះពានគ្រូល្អប្រចាំខែ នៅ Premier League

Premier League បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​បេក្ខភាព៤រូប​ ដែល​អាច​ឈ្នះ​ ពាន​គ្រូ​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ខែ​កុម្ភៈ​ នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​។