អបអរ Arsenal ឡើង​មក Top ១០ នៃ​តារាង​ពិន្ទុ​ Premier League ​វិញ​ហើយ
Inter រង​វិបត្តិ​ធ្ងន់ធ្ងរ រក​លុយ​ជាង ១០លាន​បង់​ឲ្យ Real Madrid មិន​បាន
អបអរ Arsenal ឡើង​មក Top ១០ នៃ​តារាង​ពិន្ទុ​ Premier League ​វិញ​ហើយ
Inter រង​វិបត្តិ​ធ្ងន់ធ្ងរ រក​លុយ​ជាង ១០លាន​បង់​ឲ្យ Real Madrid មិន​បាន
លិចលឺថា​ Chelsea នឹង​ចំណាយ​លុយ​ ១២០លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​យក​ Haaland
Barcelona អាច​នឹង​ជួប Real Madrid នៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Super Cup