ប្រធាន​ក្លឹប Juventus សារភាព​តាម​ត្រង់​ថា Super League លែង​ទៅ​មុខ​រួច​ហើយ
ក្លឹបដើរចេញពី Super League វិញអស់៨លានផោនបាត់ នេះ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ពិន័យ​ផ្សេង​ៗ
ប្រធាន​ក្លឹប Juventus សារភាព​តាម​ត្រង់​ថា Super League លែង​ទៅ​មុខ​រួច​ហើយ
ក្លឹបដើរចេញពី Super League វិញអស់៨លានផោនបាត់ នេះ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​ពិន័យ​ផ្សេង​ៗ
តោះ! មក​យល់​ដឹង​ពី​កំណែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​លេង​​ថ្មី​​របស់ UCL​​ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០២៤​ទៅ
សារព័ត៌មានដែរគួរ​ឲ្យ​ទុក​ចិត្តមួយបានចុះផ្សាយថា “David Alaba នឹង​ចុះ​កុងត្រា​ 5 ឆ្នាំ​លេង​ឲ្យ Real Madrid”