១០ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ មាន​ដឹង​ថា​ក្លឹប​ណា​ឈ្នះ​ពាន​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​ច្រើន​ជាង​គេ​ទេ?
Ole ​ថា​នឹង​ដាក់​កីឡាករ​បម្រុង​ឱ្យ​លេង​ច្រើន ព្រោះ​ប្រកួត​ញឹក​គ្នា​ពេក​
១០ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ មាន​ដឹង​ថា​ក្លឹប​ណា​ឈ្នះ​ពាន​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​ច្រើន​ជាង​គេ​ទេ?
Ole ​ថា​នឹង​ដាក់​កីឡាករ​បម្រុង​ឱ្យ​លេង​ច្រើន ព្រោះ​ប្រកួត​ញឹក​គ្នា​ពេក​
Arsenal ធ្លាក់ចេញពីពាន Europa League ហើយ
Kroos ឆ្លើយតបទៅ Mount វិញ ថាគេងលក់ធម្មតាទេ កុំបារម្ភ